Beyou är engagerad i forskning och utveckling av extruderproduktion, one-stop service!

Hjälpmaskiner

  • Auxiliary machinery

    Hjälpmaskiner

    Matningsmaterial eller matare är en anordning som kan säkerställa kontinuerlig och enhetlig matning av material, som är lämplig för alla typer av partiklar, pulver, tillsatser, hjälpmedel och så vidare. Enligt de olika kraven på matningsprecision kan mataren delas in i volymmatare och viktminskning. Enligt graden av materialflöde kan mataren också delas in i tvåskruvsmatare och enskruvmatare. Under förutsättning att packningstätheten hos kompis ...